Uwaga zły pies

Wielu z nas marzy o posiadaniu własnego czworonoga. O tym, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale i obowiązek nie trzeba nikogo przekonywać. Niewielu z nas jednak wie, że z posiadaniem psa, uznawanego za agresywnego wiążą się określone obowiązki prawne, z których podstawowy to posiadanie stosownego zezwolenia.

[Agresywne rasy psów] Większość psów, które posiadamy agresywne nie są. Istnieją jednak takie rasy, które z uwagi na wrodzoną agresję stwarzają szczególne zagrożenie dla otoczenia. Chcąc dowiedzieć się, które rasy uznawane są przez ustawodawcę za agresywne, musimy zajrzeć do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne. Według powyższego rozporządzenia agresywne rasy to:

 • amerykański pit bull terier,
 • pies z Majorki ( Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski ( Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian Karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Na psy z powyższego zestawienia musimy uzyskać zezwolenie.

[Organ właściwy] Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. W Warce organem właściwym będzie burmistrz miasta.

[Wniosek] We wniosku o udzielenie pozwolenia na posiadanie agresywnego psa należy podać: dane wnioskodawcy (imiona, nazwisko, adres), informacje o pochodzeniu psa, jego rasie, płci i sposobie oznakowania oraz informacje o miejscu i warunkach, w jakich będzie przebywał pies. Przed napisaniem takiego wniosku warto jest zadzwonić do Urzędu Gminy i zapytać, czy Urząd posiada gotowe formularze, które możemy wypełnić. Oszczędzi nam to czasu w kreowaniu własnego wniosku. Opłata za udzielenie zezwolenia wynosi 82 zł, którą należy uiścić na rachunek właściwego urzędu.

[Czas oczekiwania] Zgodnie z art. 10 ust. 2c rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia są podejmowane w formie decyzji administracyjnej. Ta z kolei, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,  powinna być wydana najpóźniej w ciągu miesiąca.

[Odwołanie] Organ udzielając zezwolenia bierze pod uwagę warunki, w jakich będzie trzymane zwierzę i  jeśli poweźmie wątpliwość co do zasadności wniosku, wyda decyzję odmowną. W takim przypadku zgodnie z art. 127 par. 1 k.p.a. przysługuje nam odwołanie. Organem odwoławczym od decyzji burmistrza miasta jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W praktyce jednak postępowanie to ma stricte formalny charakter, a przypadki decyzji odmownej praktycznie się nie zdarzają.

[Przepisy karne] Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany (art. 77 k.w.). Z kolei kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1.000 zł albo karze nagany (art. 78 k.w.).

Źródła:

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (U. 1971 nr 12 poz. 114)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168).