oferta

OFERTA


Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Nasza kancelaria w pełni stara się realizować powyższe zadania. Umiejętnie łączymy wiedzę z doświadczeniem i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów prawnych. Poniżej prezentujemy nasze specjalizacje:

 


Prawo cywilne

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy umowy i opinie prawne, zastępujemy naszych klientów przed sądami i urzędami, posiadamy duże doświadczenie w prawie zobowiązań, prawie rzeczowym, czy też spadkowym. Ta dziedzina prawa jest najbliższa człowiekowi, dlatego też stanowi ona główny przedmiot praktyki kancelarii.

 


Prawo rodzinne i opiekuńcze

Pomożemy w  sprawnym przeprowadzeniu rozwodu, uzyskamy odpowiednie alimenty, podzielimy majątek małżonków.  Zapewnimy Państwu subtelną i taktowną obsługę tak niezbędną w tematyce rodzinnej.

 


Prawo hazardowe

Umiejętnie poruszamy się w gąszczu przepisów podatkowych, unijnych i celnych związanych z tematyką hazardową. Doradzimy jak zgodnie z prawem założyć i prowadzić działalność gospodarczą w dziedzinie hazardu.

 


Prawo karne

Zapewniamy fachową obronę w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia, reprezentujemy również pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,  sporządzamy prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, doradzamy w zakresie zapobiegania lub minimalizacji ryzyka związanego ze wszczęciem postępowania karnego.

 


Prawo administracyjne

Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie z zakresu gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, gruntów rolnych i leśnych, prawa samorządowego.

 


Prawo pracy

Sporządzamy umowy, regulaminy, prowadzimy spory sądowe o roszczenia ze stosunku pracy.

WYNAGRODZENIE


Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi jest ustalana z każdym klientem indywidualnie po zapoznaniu się z jego oczekiwaniami i dokumentacją sprawy. Jest ono uzależnione od niezbędnego nakładu pracy. W przypadku zastępstwa procesowego wynagrodzenie jest zależne od wartości przedmiotu sporu stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Zasada działania Kancelarii jest prosta – jeśli możemy komuś pomóc, robimy to bez względu na zawartość jego portfela. Dlatego proponujemy elastyczny system rozliczeń – możliwość ratalnego uiszczania honorarium.